Ordinacija

 

ordinacija2Ginekološka ordinacija smještena je u prostorijama Doma zdravlja na površini 80 m2, mirnog i ugodnog ambijenta .

Ordinacija je opremljena ultrazvučnim aparatom, CTG uređajem, amnioskopom i kolposkopom.

Kompletna ginekološka dokumentacija vodi se u specijaliziranom ginekološkom računalnom programu, a podaci se pohranjuju centralno i sigurno na mjesnom poslužitelju.

ČekaonicaCijela ordinacija je klimatizirana, a čekonica je ugodno namještena te opremljena TV-om i opskrbljena raznim časopisima.

 

 

Medicinsko osoblje 

SanjaDr. Sanja Stingl Vlašić, liječnica, specijalistica ginekologije i porodništva

Po završetku studija medicine i položenog državnog ispita, 1998. godine stječe Odobrenje za samostalni rad.

Nakon toga dvije godine radi u Dječjoj ordinaciji u Domu zdravlja Glina.
Od 2000. do 2005. godine obavlja specijalistički staž iz ginekologije i porodništva u Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku i Klinici za ženske bolesti i porode, Petrova 13, Zagreb nakon čega uspješno polaže specijalistički ispit.

Od 2005. godine radi u ginekološkim ordinacijama u Domu zdravlja Petrinja- ispostave Glina i Topusko, a od 1. siječnja 2011. samostalno vodi specijalističku ginekološku ordinaciju u Glini.


Tijekom dosadašnjeg rada redovito pohađa tečajeve iz stručnog usavršavanja u organizaciji Hrvatske liječničke komore, iz kojih izdvajamo završen tečaj ultrazvučne dijagnostike, kolposkopski tečaj i tečaj ultrazvučnog pregleda dojke.

Također je član Hrvatskog ginekološkog onkološkog društva i Perinatološkog društva.

Aktivno sudjeluje u prevenciji karcinoma dojke i karcinoma vrata maternice redovito održavajući edukativna predavnja za pučanstvo.

 

 


sestra

Sestra Senka Županić, medicinska sestra, primalja


Nakon završene Srednje škole za primalje u Vinogradskoj u Zagrebu, od 1983. radi u tadašnjem Medicinskom centru Glina u rađaonici na Odjelu ginekologije i rađaonice.

Od 1991. godine radi u Hitnoj medicinskoj pomoći Velika Gorica, potom u ambulanti opće medicine u Domu zdravlja Velika Gorica.

Od 1995. godine radi u Domu zdravlja Glina kao patronažna sestra i sestra u hitnoj medicinskoj pomoći, a od 1998. godine u ginekološkoj ordinaciji Doma zdravlja Glina

 

 

 

 

Kontakt

Adresa: Vukovarska 41, 44 400 Glina

tel: +385 44 880 164

e-mail:  sanjastingl@gmail.com 

Rad sa pacijentima:
Ponedjeljak, četvrtak i petak: od 14 do 20h

Utorak, srijeda: od 7,30 do 13.30h

 

Lokacija

mapa